راهنمای پرداخت عوارض نوسازی

شهرداري بندر خمیر در راستاي توسعه خدمات غيرحضوري و کاهش سفرهاي شهري و نيز به منظور تسهيل در امر پرداخت عوارض نوسازي، امکان پرداخت عوارض را براي کليه شهروندان از طريق اين درگاه فراهم نموده است. با پرداخت به موقع عوارض از جايزه خوش حسابي در نظر گرفته شده بهره مند شده و نيز از 9 درصد زيان ديرکرد عدم پرداخت به موقع عوارض معاف خواهيد شد.

لطفا پيش از آغاز فرآيند پرداخت عوارض به نکات ذيل توجه فرماييد:

  • • توصيه مي شود قبل از پرداخت، فايل راهنماي پرداخت اينترنتي عوارض نوسازي را مطالعه نماييد.
  • • براي بهره برداري از سامانـه پرداخت اينترنتـي عوارض نوسـازي، از شماره سريـال قبض و کد پرونده و يا شناسـه قبض و شناسـه پرداخت (مندرج در قبض نوسازي) استفاده نماييد.
  • • در صورت عدم دسترسي به اطلاعات ملک و پرونده با در دست داشتن مدارک شناسايي ملک و مالک به واحد نوسازي منطقه مربوطه مراجعه نماييد.
  • • در صورت عدم دسترسي به اطلاعات ملک و پرونده با در دست داشتن مدارک شناسايي ملک و مالک به واحد نوسازي منطقه مربوطه مراجعه نماييد.
  • • در صورت عدم دسترسي به اطلاعات ملک و پرونده با در دست داشتن مدارک شناسايي ملک و مالک به واحد نوسازي منطقه مربوطه مراجعه نماييد.

شما مي توانيد در 7 مرحله نسبت به پرداخت صورتحساب عوارض نوسازي و بهاي خدمات ملک خود اقدام نماييد.

مرحله اول : آغاز فرآيند پرداخت

در اين مرحله لازم است تا کاربر با مراجعه به سامانه پرداخت اينترنتي عوارض نوسازي و بهاي خدمات، شرايط و مقدمات فرآيند را مطالعه و سپس با کليک بر روي گزينه " تاييد و آغاز فرآيند پرداخت" نسبت به شروع فرآيند اقدام نمايد.

مرحله دوم : انتخاب روش جستجو

در اين مرحله با توجه به مشخصات قبض، دو روش جستجو با "شناسه قبض و شناسه پرداخت" و همچنين با "سريال قبض و کد پرونده" براي کاربر در نظر گرفته شده است که با هر يک از آنها امکان جستجوي قبض فراهم خواهد بود.

مرحله سوم : مشاهده قبض

پس از جستجوي موفقيت آميز، نماي قبض به همراه مشخصات کامل به کاربر نمايش داده مي شود. در اين مرحله کاربر مي تواند با انتخاب گزينه "پرداخت قبض" نسبت به ادامه فرآيند پرداخت اقدام نمايد.

مرحله چهارم : مشاهده اطلاعات پرداخت

در اين مرحله به جهت احراز هويت و اطلاع رساني در خصوص فرآيند پرداخت، کد ملي و شماره تلفن همراه مالک دريافت مي شود. همچنين خلاصه اي از اطلاعات پرداخت و نيز درگاه هاي بانکي جهت انجام تراکنش نمايش داده مي شود.

مرحله پنجم : پرداخت قبض در درگاه بانک

در مرحله پنجم کاربر با انتقال به درگاه پرداخت الکترونيکي بانک ملت و مشاهده فرم پرداخت اينترنتي ، نسبت به تکميل و پرداخت مبلغ قبض اقدام مي نمايد. اين امر مستلزم داشتن اطلاعات کارت شتاب شامل شماره کارت، رمز اينترنتي، کد cvv2 و تاريخ انقضاي کارت مي باشد. پس از تکميل فرم بر روي دکمه پرداخت کليک نماييد.

مرحله ششم : مشاهده وضعيت پرداخت

در صورتي که عمليات پرداخت با موفقيت انجام پذيرد، اطلاعات پرداخت شامل اطلاعات قبض و شماره سفارش و شماره پيگيري تراکنش به کاربر نمايش داده خواهد شد. با کليک بر روي گزينه صدور گواهي پرداخت، کاربر مي تواند گواهي پرداخت خود را از سيستم دريافت نمايد.

مرحله هفتم : گواهي پرداخت

در اين مرحله، با اتمام فرآيند پرداخت، گواهي پرداخت الکترونيک عوارض نوسازي و عمران شهري نمايش داده مي شود. در اين گواهي کليه اطلاعات قبض و مشخصات پرداخت نمايش داده شده است و يک نسخه از آن در پرونده الکترونيکي ملک بطور خودکار بايگاني خواهد شد. همچنين در صورت تمايل کاربر مي تواند نسخه چاپي گواهي را تهيه و نزد خود داشته باشد.